"Hope is home, and the heart is free" (Enya). Di-alcohol / Alcohol-free 22/03/15 always.

16 September 2013

Cyfllwyniad / Introduction

Bilingual text - please scroll down

Shwmae a chroeso i'r blog! Yma rwyf yn hoff o gadw fy lluniau mewn ryw fath o ddyddidur teithio, fel yr oedd fy niweddar Dad yn arfer gwneud. Yma hefyd rwyf yn cadw trefn ar fanylion fy ngyrfa fel delynor a mewn swyddi cyflogedig; fy ymgyrchoedd elusenol a'm hobiau eraill

Rwyf yn byw ym Mhorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin. Rwyf yn briod i Kathryn ac rwyf yn eithriadol o lwcus i gael dau plentyn hardd a charedig, sef Heledd a Gwyn. 

Rwyf yn hoffi cerddoriaeth o bob math - gwerin, canu gwlad a bluegrass, clasural a cherddoriaeth pop y 1980au. Rwyf yn gefnogwr i AFC Wimbledon ac rwy'n hoffi materion cyfoes, geogelcio a chasglu darnau arian a rhaglenni pel-droed 

O ganlyniad i rhai o dreialon bywyd, rwyf wedi magu diddordeb mewn iechyd meddwl. Rwyf wedi byw bywyd yn ddi-alcohol ers mis Mawrth 2015.Rwyf hefyd wedi cymryd at llunflogio tra ar fy nheithiau o gwmpas gwahanol ardaloedd. Gobeithio y gwnewch chi mwynhau pori trwy cynnwys y blog!

Hi and welcome to the blog

The main purpose of the blog is to keep ongoing snapshots of life in the form of a photographic travelblog, a bit like my late Dad used to do. I also use the sidebar of the blog to keep a bit of order on my ever-changing career details, both as a harpist and in paid employment; also my charitable campaigns and other hobbies

I live in Burry Port in Carmarthenshire. I am married to Kathryn and am exceptionally lucky to have two beautiful and kind children, namely Heledd and Gwyn. 

I enjoy music of all kinds including folk, country and bluegrass, classical and good old 1980s pop! I support AFC Wimbledon and enjoy current affairs, geocaching and some dabbling in collecting football programmes and coins. As a result of some of life's adversities, I have developed a personal interest in recovery issues. In March 2015 I stumbled on the idea of living an alcohol-free life - a decision which has held to this day and is a guiding light of my life. 

Over the last few years I have taken to photoblogging  whilst on my travels around different areas. I have been blessed to live a very diverse life and I hope this is reflected in the blog. Enjoy!