"These moments given...are a gift from time" (Kate Bush)............................Di-alcohol / Alcohol-free 22/03/15 always.

11 June 2013

Gyrfa - Career

Mae fy ngyrfa wedi cymryd sawl tro annisgwyl. Wedi graddio gyda doethuriaeth yn 2004, roedd fy mryd ar fod yn academydd. Dyna a wnes am ddwy flynedd, cyn symud i'r Cynulliad Cenedlaethol fel Gohebydd Gwleidyddol cylchgrawn GOLWG. Bellach, ers 2007, rwyf wedi treulio'r rhan fwyaf o'm gyrfa yn y sector gwifoddol yng Nghymru, weithio'n cyfuno swydd ffurfiol gyda'm gwaith ar y delyn. Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio'n llawn amser ym myd anabledd dysgu, fel swyddog achos dros elusen Mencap. 

Gwybodaeth pellach:
My career has taken several unexpected turns. Having graduated with a PhD in 2004, my initial ambition was to be an academic, and that's what I did for two years, before moving to the National Assembly for Wales as the Political Correspondent for GOLWG magazine. Since 2007, I have spent most of my time in the voluntary sector in Wales, sometimes combining a formal role with my other work as a harpist. At the moment I work full-time in the world of learning disability, as a caseworker for Mencap Cymru.  

Additional information:

Swyddi cyflogedig - Employed roles

2016 - 

Gweithiwr Achos Rhanbarthol (Y Gorllewin a'r Canolbarth). Mencap Cymru.

Regional Caseworker (Mid and West Wales), Mencap Cymru


2015-16

Telynor hunan-gyflogedig (Ebrill 2015 - Mawrth 2017)

Self-employed harpist (April 2015 - March 2016)


2013-2015

Swyddog Datblygu Arbenigol dros Gymru, Home-Start UK.

Specialist Development Worker - Wales, Home-Start UK.

2011-2013

Ysgrifennydd, Cyfadran Gymreig, Cymanfa Gyffredinol yr Undodiaid a'r Eglwysi Cristnogol Rhydd

Secretary, Welsh Department, General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches

2011 (Llawrydd / Freelance)

Gohebydd y Cynulliad Cenedlaethol, Cylchgrawn Golwg (Ionawr - Mawrth)

National Assembly for Wales Correspondent, Golwg Magazine (January - March) 

2010

Telynor hunan-gyflogedig (Ebrill - Rhagfyr)

Self-employed harpist (April - December) 

2009 - 2010

Swyddog Datblygu dros Gymru, Disability Law Service

Development Officer for Wales, Disability Law Service

2007-2008

Swyddog Polisi Ysbwriel, Cadwch Gymru'n Daclus

Litter Project Officer, Keep Wales Tidy

2006-2007 

Gohebydd y Cynulliad Cenedlaethol, Cylchgrawn Golwg

National Assembly for Wales Correspondent, Golwg Magazine 

2005

Telynor hunan-gyflogedig (Mehefin-Rhagfyr)

Self-employed harpist (June-December) 

2004-2005

Cymrawd Dysgu, Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Cymru Aberystwyth

Teaching Fellow, Institute of Geography and Earth Sciences, University of Wales Aberystwyth

2003-2004
  
Cynorthwyydd Ymchwil, Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Cymru Aberystwyth

Research Assistant, Institute of Geography and Earth Sciences, University of Wales Aberystwyth

Mawrth / March 2003 (Llawrydd / Freelance)

Ymchwilydd Maes, Opinion Research Services

Field Researcher, Opinion Research Services 

1997-2003

Doethuriaeth: "Cenedlaetholdeb a'r Broses Wleidyddol yng Nghymru"  
(Tra'n hunan-gyfolgedig ar y delyn)

PhD: "Nationalism and the Political Process in Wales"
(Whilst self-employed on the harp)